Müzik

Postmodern Müzik Nedir?

Postmodernizm kavramı, ‘’sonra’’ manasındaki İngilizce ‘’post’’ ön ekiyle birlikte ‘’çağdaş’’ manasındaki İngilizce ‘’modern’’ kelimesinden bir araya gelmiştir. Kelime manası olarak: modernizmin seslendiği seçkinci, biçimci, elitist estetik anlayışının 20. yüzyılın bitişine doğru kalıplarından çıkarak çoğulculaşması prosesidir. Postmodernliğin bir akım olduğunu söylemek yanlış olur. Postmodernlik, yeniliğin zıttı değil aksine yeniliğin devamı olmaktadır.

Postmodern müzikte ise dinleyici kesime hitap etmek, müziğin dinleyici kesime basit bir şekilde iletilmesi ve hızlı bir şekilde anlaşılma konusu oldukça mühimdir. Postmodern müzik, bestenin oluşmasına değil de kullanılagelmiş dizisellik akımına bir seçenek oluşturmayı hedeflemektedir. Müziğin anlaşılırlığının ana özellikleri: alıntılar, taklit etmek, anlaşılır tınılar ve hatırlatma olmaktadır. Bunun sebebini ise postmodern dönem sürecinde bestecilerin ve dinleyicilerin ortak bildiği çerçeve içinde kalınması olarak öne sürebiliriz.

gg-postmodern müzik_resim1

Postmodern müziğin içerisinde duyuş adına ihtiyaç olan figür yinelemelerini dinleyici kesime ulaştırmak amaçlanır. Ezginin ön planda olması ve modaliteye geri dönmek, duyuşun ana adımlarındandır. Tını arayışına ise normal bir sesin gürültülü bir hale gelmesini örnek verebiliriz. Kısacası, postmodern müzikte tınısal etkiye oldukça önem verilir. Postmodern müzik, modernizmin basit bir yadsımasının ve devamının özelliklerini üzerinde taşır. Aynı zamanda alaycı olarak bilinir. Alt kültür ve üst kültür arasındaki duvarı kırmak için çözümler arar. Kısacası, kültürler arasındaki iletişimi sağlamak adına bir adım olarak görülebilir.

Postmodern müzik bilhassa geçilen son 50 sene içerisinde daha aktif ve belirleyici bir konuma gelmiştir. Oldukça büyük bir alanı içinde barındırsa dahi davranış biçimi olarak ayırt edici özellikleri bulunur; kapsayıcı ve kavrayıcı anlayış ile ortaya çıkmadan önceki tüm müzik mirasını saygıyla içinde barındırır.  En önemlisi ise bestecilere özgür olabileceği bir ortam sunmaktadır. Müzik kavramı sadece postmodern müzikte değil, tüm müzik çeşitlerinde aynı rolü üstlenmektedir. Çoğumuzun hislerinin konuşabildiği hali olarak belirtilmektedir.

DAHA FAZLA İÇERİK

“Postmodern Müzik Nedir?” tarzında

Daha fazla “MÜZİK” içeriğine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsin!

GETURGEN Dünyasını YouTube’da keşfetmek ister misin? O halde bu bağlantıya tıkla!


Metin Editörü: Hatice KIRAÇ

İlgili Makaleler

6 Yorum

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu