Felsefe

Kim Bu 3 Maymun?

Bazılarımız mesajlarında sık sık kullanırlar 3 maymun emojilerini veya bazı deyimlerde kullanırız. Bu ifadelerin Japonlardan geldiği düşünülse de bazı kaynaklar Hindistan’dan geldiğini söyler.

Japonların inanışlarına göre bu 3 maymun, kötülükten sakınmayı temsil eder. Gözü kapalı maymun, kötülüğü görmemeyi; kulakları kapalı maymun, kötüyü duymamayı; ağzı kapalı maymun ise kötü sözden kaçınmayı ifade eder. 

Japon kökenli bu figürdeki maymunların isimleri: Gözlerini kapatan Mizaru, kulaklarını kapatan Kikizaru ve ağzını kapatan Iwazaru’dur. Hindistan’daki inanışa göre: “Görmezsek, işitmezsek, konuşmazsak şeytan da bizi göremez, duyamaz ve bize dokunamaz,” şeklinde özetlenebilir.

Biz bu ifadeleri yapmak istemediğimiz şeyler için kullanırız bazı zamanlar. Bize söylenen bir şeyi dinlemek istemediğimiz zaman kulaklarımızı kapatırız veya söylemek istemediğimiz bir şey olduğunda ya da ağzımızdan karşımızdaki insanı kıracak bir söz çıkmaması için ağzımızı kapatan ifadeyi kullanırız.

Aslında kötülük herkesin içinde vardır; fakat bazı insanlar bu kötülüğü daha çok büyütmeyi tercih ederken bazı insanlar da bu kötülüğü görmezden gelip iyi olmayı tercih ediyorlar. Bu bir tercih meselesi. İnsan buna kendi hür iradesi ile karar veriyor. İnsan hür bir varlıktır; ve yaptığı her şey kendi iradesi dâhilindedir. Her insan kendi yaptığı işten sorumludur; ve bunların sonuçları yine kendine geri gelmektedir. Her yaptığı kötülük yine kendine geri döner, her yaptığı iyilik ise karşısına tekrar çıkar.

Bu maymunlar ile ilgili birçok hikâye vardır.

“Eski zamanlarda bilge ve dürüst bir maymun kral ve bir de şeytan yaşarmış. Bunlar, bir dağın farklı yamaçlarındaymış. Kral, çok yaşlı ama çok akıllı 3 tane danışman maymuna sahipmiş. Onların inançlarına göre kim diğer yamaçtaki şeytanı görür ve sesini duyarsa o lanetlenip taş kesilir ve daha sonra krallık felakete uğrarmış.

Bu 3 danışman, kralları için nadide çiçekler ararken birden çalıların arasından bir ses duyarlar. Sesin olduğu yöne ilerlerken çalıların arasında şeytanı görürler. Şeytan, çirkin sesiyle çığlıklar atmaya başlamış; maymunlardan ilki, şeytanı görmemek için gözlerini kapamış ama şeytanın sesini duymuş; ikincisi, kulaklarını kapamış fakat o da şeytanı görmüş; üçüncüsü ise hiçbir şey yapamamış ama şeytanın hem yüzünü görmüş hem sesini işitmiş, bu ölümcül sırdan kimseye bahsetmemek için hemen ağzını kapatmış.

Onlar olacak şeyleri biliyorlarmış ve bu yüzden orada korkudan titreyerek saatlerce hareketsiz kalmışlar. Gece yarısı bu gördüklerini kimseye anlatmamaya ve krallarını koruyacaklarına söz vermişler. O olaydan sonra insanlar gözlerini, kulaklarını ve ağzını kapatmış 3 maymun gördükleri zaman düşünmüşler ki onlar şeytanı görmüşler, duymuşlar ama toplumun iyiliği için bunu bir sır olarak saklamaya yemin etmişlerdir.”  

3 maymun

Zaman zaman: “3 maymunu oynama!” deyimini kullanırız. Bu 3 maymunu oynamak, şahit olunan bir olay karşısında kişilerin sanki o olayı hiç görmemiş, duymamış gibi davranması ve bu olay hakkında konuşmaması anlamına gelmektedir. Zor durumlarda biz de bu yola başvurabiliyoruz. Aslında bu 3 ifadenin anlamı kötü değildir; ancak günümüzde ve bu deyimde ifadeler, olumsuz bir anlam verecek şekilde söylenmiştir.

DAHA FAZLA İÇERİK

“Kim Bu 3 Maymun?” tarzında

Daha fazla “FELSEFE” içeriğine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsin!

GETURGEN Dünyasını YouTube’da keşfetmek ister misin? O hâlde bu bağlantıya tıkla!


Metin Editörü: Hatice KIRAÇ

Daha Fazla Göster

Bilge Sena KANBUR

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Kitap okumayı ve müzik dinlemeyi çok severim. Ayrıca her zaman yeni şeyler öğrenmek için çabalarım.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu