Doğa

Doğal Ortamın Bozulmasına Antroposen Açısından Bakış

Antroposen, günümüzdeki yok oluş hızının normal düzeyden çok daha üst seviyelerde olması durumudur. Öte yandan insanoğlunun dünyaya verdiği zararın üst seviyelere çıktığı Sanayi Devrimi’nden günümüze kadarki süreç ve devam edecek olan bu durum, Antroposen olarak tanımlanmaktadır.

Artık dünya, geri dönülemez ve zorlu bir süreç içerisine girmiştir. Yani bir diğer anlamda, insanoğlu geçmişte dünyadan etkilenirken şimdi ise dünya insanoğlundan etkilenmektedir. Olaya başka açıdan bakacak olursak dünyanın tarihsel süreci milyon yıllarla ifade edilmekteydi. Antroposen’in son üç yüzyıllık bir sürece denk geldiğine tanıklık etmemiz gerçekten de müthiş bir değişimin olduğunun göstergesidir.

Her ne kadar Antroposen bilim insanlarının ortaya attığı bir sav olsa da günümüzde yaşanan birçok olay bu savı kuvvetlendirir niteliktedir. Peki, Antroposen Çağı’nda neler gerçekleşti veya gerçekleşmeye devam ediyor diye merak edecek olursak;

  • Akarsu sistemleri değiştirildi,
  • Türlerin yok olma oranı arttı,
  • Okyanuslar daha asidik hâle geldi,
  • Atmosferin kimyasal yapısı değiştirildi,
  • Biyocoğrafik bariyerler parçalandı ve biyotaların heterojenliği yok oldu,
  • Jeolojik ve ekolojik tarihte rastlanılmamış ekosistemler ve tür toplulukları oluşturuldu.

Hâl böyle olunca sera gazlarının artması, biyocoğrafik istilalar, küresel etkiler ve yok oluşlar gibi sorunları beraberinde getirmiştir.

antroposen

Ülkemizde ve dünyada doğal bitki örtüsü korunamamakta, biyolojik çeşitlilik azalmakta ve nüfus her geçen gün artış göstermektedir. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda ortaya çıkan kaynak ihtiyacı, çevre üzerindeki baskısını 1950’li yılların başlangıcı ile makineli tarıma geçilmesi sonucu daha da artırmıştır. Tarımda makine kullanılması, tarımsal üretim sürecinde daha az insanın bulunmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda da işsizlik ortaya çıkmış ve şehirlere kalıcı göçler başlamıştır.

Dünya genelinde doğal ortam ve insan etkileşimi son yıllarda oldukça aktif bir hâl almıştır. Böylece doğal ortam, toprak, hava, su ve biyolojik çeşitlilikte meydana gelen bozulmaların bu durumdan nasibini aldığını söyleyebiliriz.

DAHA FAZLA İÇERİK

“Doğal Ortamın Bozulmasına Antroposen Açısından Bakış” tarzında

Daha fazla “DOĞA” içeriğine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsin!

GETURGEN Dünyasını YouTube’da keşfetmek ister misin? O halde bu bağlantıya tıkla!


Metin Editörü: Hatice KIRAÇ

Daha Fazla Göster

Bir Yorum

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu