Araç çubuğuna atla

Author: Sedef Yıldırım

Seyyid Nesîmî : BİR İDEAL UĞRUNA!

Seyyid Nesîmî kimdir?Seyyid Nesîmî; 15. yy. da yaşamış önemli şairlerden biridir. Asıl adı Ali, Celâleddin, Ömer vb. isimler ile zikredilmiştir; ancak İmâdüddin lakabı isim yerine geçecek kadar kabul görmüştür. Künyesi Ebü’l-Fazl’dır. Hemen bütün kaynaklarda ismiyle birlikte “Seyyid” unvanı da kullanılmaktadır. Nereli olduğu tam olarak saptanamamakla birlikte çok fazla çelişkili bilgiler bulunmaktadır. 16. yüzyıl Osmanlı tezkirecilerinden Âşık Çelebi Seyyid Nesîmî' nin Diyarbakırlı olduğunu ve Meşâirü’ş-şuarâ’sına göre Türkmen asıllıdır.